Acil Durum Kapıları

Post in HTML

Acil Çıkış Kapıları diğer bir deyişle Yangın Kapıları, olası bir yangında yangının ve dumanın binanın kaçış merdivenlerine ulaşmasını engelleyerek insanların hızlı bir şekilde bulundukları ortamı boşaltmalarına olanak veren ve kaçış merdivenlerine açılan kapılardır. Olası bir yangında hayati öneme sahip olmaları açısından da belli özelliklere ve standartlara göre yapılması gerekmektedir. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre

Acil Çıkış Kapıları;

  1. Acil çıkış kapıları genişliği tek kanatlı kapılarda 80 cm’den küçük, 120 cm’den büyük olmamalı ve kapı yüksekliği 200 cm’den küçük olmamalı,
  2. Kaçış yolu kapılarında eşik olmamalı,
  3. Kullanıcı sayısı 50 kişinin üstünde olan mekanlarda acil çıkış kapıları dışarı doğru yani kaçış yönüne doğru açılmalıdır,
  4. Kaçış kapıları kilitli olmamalı ve el ile açılabilmelidir,
  5. Kapıların duman sızdırmaz özellikte olması gerekir
  6. Acil Çıkış Kapıları 4 kattan daha az kata hizmet veriyorsa en az 60 dakika, 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyorsa en az 90 dakika yangına dayanıklı olmalıdır.
  7. Kapıların kendiliğinden kapanan düzenekler ile donatılması gerekir,
  8. İtfaiyeci veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkan sağlayacak şekilde olması gerekir.