Yangın Kapıları

Yangın Kapısı

Yangın kapısı nedir?

Yangını, çıktığı mahalde, öngörülen süre boyunca hapsedip, söndürme ekiplerinin müdahalesine kadar yayılmasını engellemek için kullanılan kapılara Yangın kapısı denir.
İnsanların yangın mahallinden zarar görmeden binadan hızla çıkısını sağlamak için kullanılır.

Acil kaçış kapısı nedir?

Yangın dayanım özelliği bulunmayan, insanların yangın mahallinden acil çıkısını sağlamak amacıyla, üzerinde panik bar veya panik kol bulunan, sadece kaçıs amaçlı kullanılan kapılardır.

Sertifikasyon Bilgileri

Avrupa Standardı
– EN 13501-2 :Đnsaat ürünleri ve yapı elemanlarının yangın sınıflandırması;
• Kısım 2 : Yangın dayanım testlerinden elde edilen data kullanılarak sınıflandırma
– Bölüm 5.2: Performans Niteliklerinden çıkarılanlar:

“R” Yük Taşıma Kapasitesi

İnşaat elemanının, belirtilen mekanik etkiler altında, elemanın bir veya daha fazla yüzünde, bir zaman periyodu süresince, yapısal süreklilikte herhangi kayıp olmadan yangına maruz kalmaya dayanabilme yeteneğidir.

“E” BÜTÜNLÜK (Integrity)

Ayırıcı işleve sahip bir inşaat elemanının, yangına maruz kalmamış tarafa alev veya sıcak gaz geçişi sonucu olarak ortaya çıkan yangın iletimine izin vermeden, sadece tek yüzünde yangına maruz kalmaya dayanabilme yeteneğidir.
– Ürünün, alev ve yanıcı gaz (DĐKKAT! Duman değil!) geçisine mani olması kriteridir.
– Test kriteri; Test sırasında 10 saniyeden uzun bir süre boyunca, alev ya da yanıcı gaz sızarsa test başarısızdır.

“I” YALITIM (Insulation)

İnşaat elemanının, yangına maruz kalan taraftan diğer tarafa dikkate alınır ısı geçişi sonucu olarak ortaya çıkan yangın iletimine izin vermeden, sadece tek yüzünde yangına maruz kalmaya dayanabilme yeteneğidir. EN 1634’e göre, Ürünün I harfini alması için;
– Soğuk tarafta kapı yüzeyi 180 oC yi geçmez ise; “I1”, 360 oC yi geçmez ise, “ I2 “ belgesi alır.
– DUMAN kriterleri henüz olusturulmaktadır. “E” VE “I” harflerinin yanına “Sa “ eklenecektir.
Not: EN, BS’e göre %15 daha zorlu bir test metodudur.

Yangın Kapılarında “Duman” Geçirimsizliği Konusu:

Duman kontrolü, ürünün bütünsellik performansı ile ilintili değildir ve ayrı bir değerlendirme tabi tutulmalıdır. Yakında EN 1634-3 adı altında bir duman standardı yayınlanması bekleniyor ve bu kriterin testlerinde, dumanın çevresel sıcaklığı ile ilgili bazı sınırlar yer alması bekleniyor.

Çelik Çok Amaçlı Kapıların Özellikleri
 • Galvanize çelik saç ve yalıtım dolgu malzemeli (honeycomb) kapı kanadı kullanılmakta olup toplam kanat kalınlığı genellikle 40mm’dir.
 • Kapı ve kasa kullanım yönü müdahale gerektirmeden değisebilmektedir.
 • Galvanize edilmiş saç profil, taban çerçeveli veya çerçevesiz, duvara montaj için kendinden destekli genişleyen vidalar taşır.
 • Kapıların kasaları 3 parça halinde üretilmekte olup montaj esnasında özel bağlantı elemanları ile birleştirilmektedir.
 • Komple kilit yuvası kasaya entegredir. Silindir kilit, 3 adet anahtar ile birlikte teslim edilmektedir.
 • Menteşe tarafı kenarında güvenlik cıvatası bulunmaktadır. Güvenlik çıtaları sayesinde kapı dışarıdan müdahalelere kapalıdır.
 • Çelik dolgulu siyah renkli kapı kolu, aynası ve komple kilit grubu bulunmaktadır.
 • 2 adet standart menteşe ile kasa kanat bağlantıları sağlanmıştır.
 • Belirtilen kapılar üzerinde EN 1125 normuna uygun CE belgeli panik bar vardır.
 • Kapıların standart renkleri RAL1013,1015.5010.7024.7035.7038, 9001.9002.9010.9018’dir.
 • Ağırlıkları yaklaşık 15kg/m2’dir
Çelik Yangın Kapıların Özellikleri
 • Galvanize çelik saç yalıtım dolgu malzemeli REI60 kapılarda 50 mm, REI120 kapılarda 60mm kalınlığında yönü değişebilen kapı kanadı.
 • Galvanize çelik saç profilden imal duvara monte için braketli ve vidaları için yuvaları olan yönü değişebilen kasa. (esikli veya eşiksiz)
 • Komple kilit yuvası ve silindiri.
 • Menteşe tarafı kenarında güvenlik pimi.
 • Çelik dolgulu siyah güvenlik sapı, aynası ve komple kilit yuvası ve silindiri ile.
 • Bir menteşe kendini kapatan yaylı, bir menteşe dikey ayar için vidalı rulmanlı 2 menteşe.
 • Kapı kanadı içerisinde, kapının daha sıkı kapanmasını sağlayan takviye plakaları.
 • Kasa içine uygun şekilde yerleştirilmiş ısı genleşmeli conta.
 • Kapı kenarında tanıtım plakası.
 • Standart renklerde veya opsiyonel istenilen renkte epoksi-polyester fırınlanmış toz boya.
 • Çift kanatlı kapılarda kanat düzenleyici regülatör
 • Panik bar, hidrolik kapı kapatıcı, yuvarlak yangın dayanımlı cam, elektro magnet, vs eklenebilir modüler sistem.
 • Ağırlık yaklaşık REI60 kapılarda 33 kg/m2, REI120 kapılarda 43 kg/m2dir.
KANUN, YÖNETMELĐK VE STANDARTLAR BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2007/12937
Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”’ in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1.11.2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27.11.2007 tarihinde kararlastırılmıstır.
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
ğğ) Sertifika: Herhangi bir ekipman, malzeme veya hizmet için, Türk Standartları Enstitüsü veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören uluslararası bir onay kurulusu tarafından test edilerek verilen ve ilgili standartlara uygunluğu gösteren belgeyi,
nn) Yangına karsı dayanım (direnç): Bir yapı bileseninin veya elemanının yük tasıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenmis bir süre koruyarak yangına karsı dayanmasını, Yangın kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolasım imkânı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alev geçisine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepengi,
tt) Yangın kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban dösemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karsı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmıs bölgeyi,
uu) Yangın perdesi: Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karsı korunması veya ısının yatay veya düsey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerleri,
(1) TS_EN_1634-1 : YANGINA DAYANIKLILIK DENEYLERİ – KAPI VE KEPENKLER – BÖLÜM 1: YANGIN KAPILARI VE KEPENKLERİ (NİSAN 2003) TÜRKÇE DOKÜMANI